Katastrofy

0
15

Katastrofy
Katastrofy w budownictwie zdarzają się dość często i jak się okazuje, mają bardzo różne przyczyny. Niektóre z nich powstają na skutek błędów ludzkich, są jednak również katastrofy, na które ogromny wpływ mają przede wszystkim różnego rodzaju czynniki geologiczne. Czynniki geologiczne związane są między innymi z naprężeniami w gruncie, mogą być także powodowane nagłymi zmianami warunków atmosferycznych, na przykład ulewnymi deszczami. Ulewne deszcze są w stanie przyczynić się do powstawania osuwisk, które są bardzo groźne, jeśli na nich znajdują się budynki mieszkalne. Wówczas najczęściej pękają ściany, może także dojść do zawalenia takich budynków i przebywanie w nich grozi ogromnym niebezpieczeństwem. Prócz tego katastrofy geologiczne są powodowane błędami ludzkimi, jednak te zdarzają się nieco rzadziej. Może dochodzić zatem na przykład do zawalenia budynków na skutek niewłaściwych ocen warunków geologicznych czy na skutek złego rozpoznania gruntu, na którym zostanie wzniesiony nowy budynek.